НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Буџет општине

 


 ThePublic Expenditure and Financial Accountability (PEFA)

- Извештај о мерењу успешности општина у Србији у управљању јавним финансијама – Општина Параћин

- Public financial management performance measurement report Serbia municipalities – Municipality of Paracin  

 2020.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2020. ГОДИНУ

- ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2020. ГОДИНУ

  - ПЛАНОВИ ЗА 2020. ГОД.

 - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2020. ГОДИНУ – ПРВИ РЕБАЛАНС  

 

- Одлуку о завршном рачуну буџета општине Параћин за 2019. годину;

- Извештај о извршењу буџета општине Параћин за период 01.01.2020. до 30.06.2020. године;

- Упутство за припрему нацрта буџета општине Параћин за 2021. годину и две наредне године;

- Извештај овлашћеног ревизора Скупштини општине Параћин о извршеној екстерној ревизији консолидованог завршног рачуна општине Параћин са стањем на дан 31. децембра 2019. године;

 

 

2019.

- ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОВИМА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ – ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС 

- Нацрт Одлуке о буџету општине Параћин за 2020. годину

 

- ИЗВЕШТАЈ о извршењу буџета општине Параћин за период 01.01.2019. до 30.09.2019. године

- ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 01.01.-30.09.2019. - ОБРАЗАЦ 5

  

- ИЗВЕШТАЈ о извршењу буџета општине Параћин за период 01.01.2019. до 30.06.2019. године

- ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОД.

- ПЛАНОВИ ЗА 2019. ГОД.

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ – TРЕЋИ РЕБАЛАНС

  - ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОДИНУ – ДРУГИ РЕБАЛАНС

- Одлука о изменама и допунама одлуке о Буџету општине Параћин за 2019. годину – први ребаланс

Преузмите документ

Одлука о завршном рачуну буџета општине Параћин за 2018. годину

Преузмите документ

Извештај независног овлашћеног ревизора Председнику општине Параћин о извршеној екстерној ревизији консолидованог завршног рачуна општине Параћин са стањем на дан 31. децембра 2018. године

Преузмите документ

 

05. 11. 2018..
Нацрт ОДЛУКE О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2019. ГОД.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

 

2018.

- ИЗВЕШТАЈ о извршењу буџета општине Параћин за период 01.01.2018. до 30.09.2018. године

- ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 01. 01. – 30. 09. 2018. - Образац 5

 

- ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН О ИЗВРШЕНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

- ИЗВЕШТАЈ о извршењу буџета општине Параћин за период 01.01.2018. до 30.06.2018. године  

- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ – ПРВИ РЕБАЛАНС

- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ – ДРУГИ РЕБАЛАНС

- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОДИНУ – ТРЕЋИ РЕБАЛАНС

- ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Opština Paraćin – pionir u primeni PEFA merenja na lokalnom nivou

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ 

- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УПРАВЕ ЗА УПРАВЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ 

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЛЕР ЗА 2018. ГОДИНУ

- ОДЛУКУ О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018. годину 

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ   

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2018. годину   

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2018. годину   

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА 2018. годину   

 

- ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОД.

 

 

 

2017.

- ИЗВЕШТАЈ о извршењу буџета општине Параћин за период 01.01.2017. до 30.09.2017. године

- ИЗВЕШТАЈ о извршењу буџета општине Параћин за период 01.01.2017. до 30.06.2017. године  

- НАЦРТ ОДЛУКE О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2018. ГОД.

- ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ ОПШТИНА ПАРАЋИН

- Одлука о буџету општине за 2017. годину

- ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2016. ГОДИНУ

- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017. ГОДИНУ – ПРВИ РЕБАЛАНС 

  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2017. годину.  

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА 2017. годину   

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ, СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2017. годину.

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА 2017. годину  

- ОДЛУКA О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

- ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА

    

2016.

- Буџет за 2016. годину

 

2011.

- ОДЛУКE О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2011. ГОД. 

- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2011. ГОД  

- ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

 

 

 

 

- ГРАД - Грађански водич кроз одлуку о буџету

- ОПШТИНА - Грађански водич кроз одлуку о буџету

 

TRENUTNO NA SAJTU