НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Call centar za prijavu komunalnih problema

Руководилац Кол центра:

Емил Михајловић, дипл.правник

контакт телефони: 035 568 958 и 063 367 100

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
            This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it            

17. марта 2006.године започет је тромесечни пробни рад Кол центра да би са упоредом набавком одговарајућег софтвера и технике септембра 2006.године почео да ради пуним капацитетом. Кол центар чине: оперативно административни део радне групе (који прима захтеве лично, путем телефона или е-маил-а) и део радне групе који интервенише на терену - 2 референта и 1 теренски извршилац.

   Надлежности Кол центра
   Су оне којима иначе општина, са својим службама, органима и јавним предузећима располаже и из домена су комуналне делатности локалне самоуправе.

  Проблеми који спадају у област решивих питања Кол центра
   То су заузећа јавних површина, кварови на јавној расвети, пуцање или запушења водоводних и канализационих цеви, недостатак поклопца на шахти и све оно што је комуналан проблем.

Image Сарадња са надлежним службама, органима и предузећима директно везаним за проблематику којом се бави Кол центар је стандардизована употребом електронских налога који се шаљу путем наменског софтвера (програма) и радио мреже која је као још једно од најновијих техничких достигнућа код нас - примењена у нашој општини. Уопштено гледано, укупна техничка развијеност система – поготово информативне технологије у коју је Локална управа уложила јако много средстава, времена и енергије, чини велики део оперативне и организационе структуре Кол центра.

   Технички део Кол центра цине:
   наменски софтвер – База података, систем радио налога и видео надзор јавних површина и техничка опрема : рачунари и дигиталне камере. Поред тога, у раду нам активно помаже Локални програм ГИС-а (географски информациони систем) а чија ће примена тек након нашег даљег рада и техничког усавршавања дати пун допринос.

У циљу што боље комуникације са грађанима и бржег решавања проблема који се, иначе, пријављују Кол центру општине Параћин, комуналне проблеме могуће је пријавити и преко бесплатне Андроид апликације “Параћин - комунални проблем”.

Апликација “Параћин - комунални проблем” се може бесплатно преузети преко Google “Play prodavnice”, односно на https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.smartcon.oupn.prijavaproblema&hl=sr


    
Процедура пријаве проблема Кол центру је следећа: 
   Грађанин путем телефона, лично или путем е-маил-а пријављује комунални проблем, Пријава се евидентира истог тренутка у базу података, Интервентна екипа излази на терен и фотографише проблем. Одмах након тога упућује се електронски налог одговарајућој служби Уколико се обиласком на терену утврди да проблем у зависности од врсте није решен у року од 24 односно 48 часова, контактирају се надлежни органи, службе или предузећа лично или путем телефона како би се открило у чему је проблем и зашто налог још увек није реализован. Ту у суштини и лежи сврха постојања ове службе, јер она својим радом обједуњује све комуналне делатности у општини. Након утврђивања динамике решивости проблема приступа се праћењу решавања истог, уз инсистирање на брзини и ефикасности, Након решења проблема, решен проблем се фотографише, такође као доказ о интервенцији и исходу и странка се након тога обавештава.

   Свака пријава поднета Кол центру за надлежне службе, органе и предузећа анонимна тако да нико од извршилаца у решавању проблема није упознат да ли је пријаву поднео грађанин одређеног имена и адресе или пак надлежно лице које проверава ефикасност своје службе или система у целини, тако да је принцип анимнимне пријаве оснивни критеријум ефикасног рада Кол центра. Лични подаци који се током пријаве проблема добијају од странке (име презиме и број телефона) користе се искључиво за обавештавање истих о статусу решавања пријављеног проблема.

 

 

TRENUTNO NA SAJTU