НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
Оглас за најугроженија избегла и расељена лица

УТОРАК, 15.09.2020.

 Комисија за избор корисника за доделу помоћи формирана од стране председника општине Параћин, расписала је оглас за подношење захтева за доделу помоћи у хуманитарним пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица. Право на помоћ могу да остваре породице смештене у општини Параћин, ако испуњавају неки од наведених услова наведених у огласу, између осталог да имају избеглички статус или да су евидентиране као интерно расељена лица са пребивалиштем или боравиштем у општини Параћин, а да су укупни приходи породице мањи или до 50 одсто просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за јун ове године, односно мање од 29 хиљада 870 динара. У огласу је наведено да осим пријаве за доделу хуманитарних пакета хране подносиоци захтева треба да доставе на увид избегличку односно расељеничку документацију, доказе о приходима, медицинску документацију, решења за лица смештена у хранитељским породицама, пресуде надлежног суда у случајевима жртава породичног насиља, односно извештај Центра за социјални рад. Оглас је објављен и на огласној табли Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, као и на званичној интернет страници Општине Параћин. Образац захтева се преузима у канцеларији повереништва Комесаријата за избеглице и миграције. Захтеве са потребном документацијом лично или препорученом поштом на адресу општине треба доставити до 29. септембра.

 

 

TRENUTNO NA SAJTU